Page 1 of 1

Einde forum per 2023

Posted: Mon Nov 07, 2022 13:45
by Eddie Bindt
vanwege gebrek aan belangstelling zal het klokhuis forum begin 2023 ophouden te bestaan.
Voor vragen en hulp kunt u terecht in de klokhuis chat.